0909 503 516Báo giá

Bàn ghế Hòa Phát dành cho học sinh tiểu học ( Học sinh cấp I ) và học sinh THCS, sản phẩm được sản xuất theo quy định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

990.000
980.000
980.000
780.000
750.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn phòng học tiếng Anh BH101

1.330.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn học sinh tiểu học BHS104

900.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn học sinh BHS09-1

670.000
1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn ghế học sinh BHS29C-3

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn ghế học sinh BHS28-3

105.000

Bàn Ghế Tiểu học

Bàn ghế học sinh BHS28-1

750.000
990.000