Bàn quầy lễ tân – Bàn quầy bar Hòa Phát bằng gỗ dành cho văn phòng hay quán bar thiết kế hiện đại, bằng gỗ công nghiệp với nhiều kiểu dáng khác nhau.

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT6

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT4

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT3

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT2

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân BQLT1

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT VNT07

Rated 3.38 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT01

Rated 2.56 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT02

Rated 2.72 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT03

Rated 2.45 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT05

Rated 3.00 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT06

Rated 2.77 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT10

Rated 2.40 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT12

Rated 2.53 out of 5

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Quầy lễ tân QLT_VNT13

Rated 2.45 out of 5

0902 672 986