Ghế phòng họp Hòa Phát là dòng sản phẩm được thiết kế dùng cho phòng họp, hội thảo với đặc điểm sử dụng chất liệu inox, gỗ, sơn PU cao cấp, kiểu dáng đa dạng

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ Hòa Phát GL421

915.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL412

970.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL410

1.140.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL409

660.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL408

650.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL405

410.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL404

500.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL403

1.270.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới văn phòng GL401

1.220.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới phòng họp GL419

820.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế lưới phòng họp GL417

630.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ VT2

540.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ VT1K

590.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ VT 1

660.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ SL225S

690.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ SL216S

760.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế họp chân quỳ GL406

1.200.000

0902 672 986