Hộc di động Hòa Phát với chức năng mở rộng khả năng lưu trữ tài liệu ở văn phòng. Sản phẩm có thể dùng kết hợp với bàn làm việc văn phòng, hộc tài liệu

Học hồ sơ di động

Tủ phụ sơn PU TP05

2.240.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ cố định HRTP01

1.500.000

Học hồ sơ di động

Hộc di động 3 ngăn HP-M3D

600.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ sơn PU TP04

2.050.000

Học hồ sơ di động

Hộc treo SVH1D1O

460.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ sơn PU TP03

2.390.000

Học hồ sơ di động

Hộc tài liệu Veneer M3DV2

1.880.000

Học hồ sơ di động

Hộc tài liệu 4 ngăn SV402

840.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ sơn PU TP01

2.050.000

Học hồ sơ di động

Hộc tài liệu Veneer M3DV1

1.620.000

Học hồ sơ di động

Hộc di động SVM1D1O

580.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ Veneer TPV3

3.340.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ di động TP02

Học hồ sơ di động

Hộc tài liệu SVM3D

650.000

Học hồ sơ di động

Hộc di động SVM1D1F

760.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ Veneer TPV2

5.920.000

Học hồ sơ di động

Tủ phụ di động HRTP02BX

1.670.000

Học hồ sơ di động

Hộc tài liệu sơn PU M3D

1.010.000

0902 672 986