Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nội thất hòa phát đã lien tục đẩy mạnh sản phẩm bàn ghế văn phòng đạt đến những giới hạn mới về

11.834.200

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới nhân viên GL117

1.180.000

Ghế giám đốc

Ghế xoay Hòa Phát SG607

1.650.000

BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG (DESK)

Cụm bàn làm việc 2 người HP208

3.550.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Veneer DT1890V4

5.800.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL205

1.680.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010H4

3.720.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H26

4.280.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600F

2.890.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát OD1200E

1.995.000
3.990.000
15.480.000
Sale!
3.270.000 2.780.000
8.230.000
1.780.000

BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG (DESK)

Bàn giám đốc cao cấp LUXP160C10

4.148.000

0902 672 986