Đại lý cấp I Tiến Phát chuyên phân phối nội thất trường học Hòa Phát ✅ Bàn ghế học sinh ✅ Bàn bán trú Hòa Phát ✅ Bàn ghế giáo viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế mẫu giáo Hòa Phát ✅ Bàn ghế sinh viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế tiểu học – THCS ✅ Giá sách – Tủ thư viện ✅ Giường tầng Hòa Phát ✅ Nội thất phòng thí nghiệm

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS28-3

105.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS108 + GHS108

980.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh BGH120

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV103

860.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS29C-3

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS109 + GHS109

980.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh BHS26

2.590.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV103T

980.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh trung học BHS103

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinhBHS110 + GHS110

990.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120

920.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV105

760.000

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

Bàn sinh viên BSV102T

920.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh BHS09-1

670.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường nội trú GC6

1.250.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120C

1.450.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV105T

980.000
1.250.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh tiểu học BHS104

900.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng GT40BH

2.390

0902 672 986