Đại lý cấp I Tiến Phát chuyên phân phối nội thất trường học Hòa Phát ✅ Bàn ghế học sinh ✅ Bàn bán trú Hòa Phát ✅ Bàn ghế giáo viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế mẫu giáo Hòa Phát ✅ Bàn ghế sinh viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế tiểu học – THCS ✅ Giá sách – Tủ thư viện ✅ Giường tầng Hòa Phát ✅ Nội thất phòng thí nghiệm

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

Bàn sinh viên BSV102T

920.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh BHS09-1

670.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường nội trú GC6

1.250.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120C

1.450.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV105T

980.000
1.250.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh tiểu học BHS104

900.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng GT40BH

2.390

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120T

1.150.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV107

930.000
1.490.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn phòng học tiếng Anh BH101

1.330.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng sắt GT15

8.420.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV 107T

985.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV108

740.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS03-1 + GHS03-1

990.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS106 + GHS106

750.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng sắt GT40

1.750.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV01-1 + BSV01-3

250.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV108T

860.000

0902 672 986