Đại lý cấp I Tiến Phát chuyên phân phối nội thất trường học Hòa Phát ✅ Bàn ghế học sinh ✅ Bàn bán trú Hòa Phát ✅ Bàn ghế giáo viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế mẫu giáo Hòa Phát ✅ Bàn ghế sinh viên Hòa Phát ✅ Bàn ghế tiểu học – THCS ✅ Giá sách – Tủ thư viện ✅ Giường tầng Hòa Phát ✅ Nội thất phòng thí nghiệm

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV240

1.860.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV108T

860.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV108

740.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV107

930.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV105T

980.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV105

760.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV103T

980.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV103

860.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV102

810.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV 107T

985.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120T

1.150.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120C

1.450.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh, sinh viên BSV120

920.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh BHS26

2.590.000

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn ghế học sinh BGH120

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng sinh viên GT40B

1.940.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng sắt GT40

1.750.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng sắt GT15

8.420.000

Giường Tầng Nội Trú

Giường tầng GT40BH

2.390

Bàn Ghế Học sinh, Sinh viên

Bàn sinh viên BSV01-1 + BSV01-3

250.000

0902 672 986