Bàn ghế Hòa Phát dành cho học sinh tiểu học ( Học sinh cấp I ) và học sinh THCS, sản phẩm được sản xuất theo quy định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinhBHS110 + GHS110

990.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS109 + GHS109

980.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS108 + GHS108

980.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS107 + GHS107

780.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS106 + GHS106

750.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn phòng học tiếng Anh BH101

1.330.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh tiểu học BHS104

900.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh BHS09-1

670.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh trung học BHS103

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS29C-3

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS28-3

105.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS28-1

750.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS03-1 + GHS03-1

990.000

0902 672 986