Bàn ghế Hòa Phát dành cho học sinh tiểu học ( Học sinh cấp I ) và học sinh THCS, sản phẩm được sản xuất theo quy định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS03-1 + GHS03-1

990.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS106 + GHS106

750.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS28-1

750.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS107 + GHS107

780.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS28-3

105.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS108 + GHS108

980.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh BHS29C-3

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinh BHS109 + GHS109

980.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn ghế học sinh trung học BHS103

1.120.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bộ bàn ghế học sinhBHS110 + GHS110

990.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh BHS09-1

670.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn học sinh tiểu học BHS104

900.000

Bàn Ghế Tiểu học, THCS

Bàn phòng học tiếng Anh BH101

1.330.000

0902 672 986