Bàn quầy lễ tân – Bàn quầy bar Hòa Phát bằng gỗ dành cho văn phòng hay quán bar thiết kế hiện đại, bằng gỗ công nghiệp với nhiều kiểu dáng khác nhau.

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT5

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT6

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT4

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT3

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT2

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQLT1

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT VNT07

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT01

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT02

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT03

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT05

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT06

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT10

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT12

BÀN QUẦY LỄ TÂN

Quầy lễ tân QLT_VNT13

0902 672 986