Bàn giám đốc Veneer cao cấp Hòa Phát sử dụng bề mặt gỗ tự nhiên tăng độ bền đẹp, sang trọng phù hợp phòng giám đốc, trưởng phòng

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600M

2.560.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn Giám Đốc Hòa Phát DT2010H24

0

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Hòa Phát NTP1890T3

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát OD1200E

1.995.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát OD1200D

1.985.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát OD1200C

2.280.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát OD1200A

1.980.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát 1m6 ET1600T

2.630.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600N

2.430.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600H

3.560.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600F

2.890.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng ET1600E

3.550.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát 1m4 ET1400G

2.980.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1400D

2.560.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H40

4.880.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H37

4.560.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H35

4.380.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc gỗ Hòa Phát DT2010H26

4.280.000

Bàn Giám đốc gỗ Verneer

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890H26

3.680.000

0902 672 986