GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG350

1.380.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG904

2.510.000

Ghế giám đốc

Ghế da Hòa Phát SG920

3.280.000
1.980.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới cao cấp GL211

2.350.000
3.670.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG350B

1.210.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG905

2.670.000

Ghế giám đốc

Ghế lãnh đạo SG921

2.690.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL202

1.840.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế xoay Hòa Phát GL212

1.590.000
3.690.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG606

1.170.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG908

2.510.000

Ghế giám đốc

Ghế lãnh đạo SG916

3.190.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL204

1.350.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế văn phòng Hòa Phát GL214

1.180.000
3.990.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG669

1.602.680

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG909

2.480.000

0902 672 986