GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG669

1.602.680

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG909

2.480.000

Ghế giám đốc

Ghế lãnh đạo SG918

2.550.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL205

1.680.000
3.590.000
4.780.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG669B

1.390.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG910

1.790.000

Ghế giám đốc

Ghế xoay Hòa Phát SG607

1.650.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL206

1.385.000
3.980.000
Sale!
3.150.000 2.680.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG718

1.330.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

New – Ghế da SG901

1.900.000

Ghế giám đốc

Ghế xoay lãnh đạo SG912

3.230.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới cao cấp GL207

1.490.000

Ghế giám đốc

Ghế giám đốc TQ07

3.670.000
Sale!
2.890.000 1.870.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG1020

1.470.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG900

2.360.000

0902 672 986