Sale!
4.250.000 3.160.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG1020

1.470.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG900

2.360.000

Ghế giám đốc

Ghế luới cao cấp GL318

2.390.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới lưng cao GL322

1.780.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL208

1.260.000
3.680.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG1020B

1.300.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG903

2.510.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới cao cấp GL321

1.890.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới xoay GL320

2.150.000

Ghế lưới cao cấp

Ghế lưới cao cấp GL209

1.280.000

Ghế giám đốc

Ghế giám đốc TQ10

3.540.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG350

1.380.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG904

2.510.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da Hòa Phát SG920

3.280.000
1.980.000

Ghế giám đốc

Ghế lưới cao cấp GL211

2.350.000
3.670.000

GHẾ VĂN PHÒNG HÒA PHÁT (CHAIR)

Ghế da trưởng phòng SG350B

1.210.000

0902 672 986